psykologtennaudesen.dk

logo psykolog Tenna Udesen

Til forældre

Som forælder til et barn, der skal til psykolog, kan der opstå mange spørgsmål. Det kan være spørgsmål om, hvad der bliver talt om i terapien og hvordan man bedst muligt støtter sit barn derhjemme. Det kan også være spørgsmål af praktisk karakter eller usikkerhed omkring hvad psykologen vil tænke om dig som forælder.

Det kan føles sårbart at en person udefra skal tale med dit barn om ting, som den unge måske ikke engang har talt med dig om.
Men mange børn og unge oplever stor positiv effekt af at have et rum uden for skolen og hjemmet, hvor de kan udtrykke sig frit til en psykolog som jeg, der ikke i forvejen har et bestemt blik på dem, men som forholder sig helt åbent og nysgerrigt til det, de fortæller. Netop for at lære dem at kende og hjælpe dem med netop deres udfordringer.

Når de unge går i terapi

For at den unge kan få det bedste udbytte af terapien, er det vigtigt, at der er tillid mellem alle tre parter;

den unge, mig som psykolog og dig som forælder. Dermed ikke sagt at alt skal deles mellem os alle tre. Tværtimod er der tavshedspligt. Det betyder, at det, der bliver sagt i terapirummet, bliver i terapirummet. Det er vigtigt for virkningen af terapien, at den unge føler sig tryg ved at dele sine tanker med mig som psykolog uden frygt for, om noget bliver sagt videre til forældrene. Omvendt kan du som forælder også komme til mig med bekymringer om dit barn, uden at jeg fortæller dit barn, hvad du har sagt til mig.

til forældre

Forældrehjælp til teenagere

Som forælder til en teenager kan du måske nikke genkendende til, at din teenager oplever mange store følelser, som du ikke altid forstår. Teenageårene er for mange et tidspunkt for en eksistentiel krise, hvor man prøver at finde ud af, hvem man er, og det kan være svært at finde svar på. I teenagerens søgen efter sig selv, oplever de at stå alene, og nogle oplever ensomhed og en følelse af at være fortabt.

Som forælder er det vigtigt at lytte til din teenager. Selvom det ikke altid virker sådan, så vil din teenager gerne din kontakt. Du kan støtte din teenager ved at vise, at du er der, når de har brug for dig. Det kan være fristende at komme med løsningsforslag på deres problemer eller forsøge at få dem til at tænke på noget andet, men mange negative følelser kan faktisk forløses bare af at få lov til at få plads.

Du kan også hjælpe med at normalisere en følelse ved at sige “sådan kan man godt have det”, når den unge giver udtryk for noget, som de går meget alene med. Ved at lytte nærværende og med respekt for den unges følelsesliv, klæder du dem på til at gå videre i deres søgen efter deres nye identitet som ung og mere selvstændig med mere energi og større tro på sig selv.

Om tavshedspligt

Som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt, men der kan dog gælde særlige undtagelser. Er dit barn under 15 år, kan jeg uden deres samtykke informere dig som forælder, hvis jeg har alvorlige bekymringer om den unge, f.eks. omkring misbrug eller mistanke om en diagnose. Er dit barn over 15, skal det give samtykke til, at jeg deler informationer med dig som forælder. Er dit barn over 18, er det fuldt ud myndigt og dermed lovmæssigt uafhængigt af dig som forælder, og jeg kan derfor ikke dele oplysninger om dit barn med dig.

I alle tilfælde uanset alder gælder det dog, at jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis dit barn udtrykker planer om at gøre skade på sig selv eller andre.

TennaUdesen

I er altid velkommen til at tage kontakt

Når I tager kontakt til mig, er det vigtigt at I har afklaret med jeres teenager at de har lyst og mod til et terapiforløb.
Jeg har alsidig erfaring med at arbejde med unge mennesker, og møder dem altid der hvor de er.

Som forældre kender du dit barn godt, og kan derfor have en klar idé om hvad den unge har behov for. Disse tanker er jeg lydhør og nysgerrig på, og de kan danne et godt grundlag for den indledende kontakt med en terapeut.

Men  i selve samtalen tager jeg altid udgangspunkt i, hvad den unge selv vil og har brug for.